2019-жылдын январь-сентябрында 2018-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу тике чет өлкөлүк инвестициялардын келип түшүү агымы 67,3 пайызга көбөйдү жана 576,8 млн. АКШ долларын түздү. Муну менен бирге, келип түшүү агымы чыгып кетүү агымынын деңгээлинен 63,3 млн.долларга (2018-ж. январь-сентябрында – 16,8 млн. долларга) ашты. Статистикалык комитеттин маалыматына караганда, тике чет өлкөлүк инвестициялардын негизги көлөмү (96 пайызга жакыны) геологиялык чалгындоого, иштетүү өндүрүш ишканаларына, пайдалуу кендерди казуу ишканаларына, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу чөйрөсүнө, маалымат жана байланышка, ошондой эле дүң жана чекене соодага багытталган.

Муну менен бирге, багытталган инвестициялардын көлөмү геологиялык чалгындоого – 3,3 эсеге, иштетүү өндүрүш ишканаларына – 2,3 эсеге, дүң жана чекене соода ишканаларына – 25,0 пайызга көбөйдү.

КМШдан тышкаркы өлкөлөрдөн келип түшкөн тике чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмдөрү 2018-жылдын январь-сентябрына салыштырмалуу 1,8 эсеге көбөйдү, бул негизинен алардын Канададан (22,3 эсеге), Улуу Британиядан (2,9 эсеге), Кытайдан (1,7 эсеге) жана Нидерланддан (17,8 пайызга) өсүшүнүн эсебинен жүрдү.

Келип түшкөн тике чет өлкөлүк инвестициялардын жалпы көлөмүндөгү эң чоң салыштырма салмак Кытайга (келип түшкөн тике чет өлкөлүк инвестициялардын жалпы көлөмүнүн 37,3 пайызы), Канадага (19,9  пайызы), Улуу Британияга (13,2 пайызы), Нидерландыга (8,1 пайызы) жана Түркияга (4,4 пайызы) туура келет.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.