Туура бир жыл мурун 2017-жылдын 28-апрелинде Бишкек шаарындагы«Ак Кеме» мейманканасынын жыйындар залында Кыргызстандагы Улуттук Мекенчил Күчтөрдүн Биримдигинин(КУМКБ) жыйыны болуп ѳткѳн. Жыйында КУМКБнын алдындаТуруктуу Элдик Кеңеш (ТЭК) түзүлгѳн. Ошону менен бирге жыйында Элдик Курултай институтун Конституцияга киргизүү жана паспорттогу «Улут» графасын калтыруу чечими кабыл алынган. Ушул маселелер боюнча Президентке, Жогорку Кеңешке кат аркылуу кайрылуу болгон. Тилекке каршы бүгүнкү күнгѳ чейин Президент жана Жогорку Кеңеш тарабынан эч бир алгылыктуу иштер жүргүзүлгѳн жок. Ушуг а байланыштуу бүгүн 2018-жылдын 28-апрелинде Бишкек шаарында ТЭКтин кезектеги жыйыны болуп ѳттү. Жыйында жогоруда аталган чечимдердин аткарылышын мындан ары талап кылууну улантуу менен бирге, тѳмѳнкү кошумча чечимдер кабыл алынды:

Жогорку Кеңештен референдум жолу менен конституциялык реформа жүргүзүүнү 2018-жылдын 1-сентябрына чейин баштоо талап кылынсын. 

Референдумга:

– Элдик Курултай институтун Конституцияга Президент, Жогорку Кеңеш жана башка бийлик бутактарын көзөмөлдѳѳ жана багыттоо функциясы менен киргизүү

– Жогорку Кеңеш 50/50 пайыз аралаш формасы менен шайлануу 

– Жогорку Кеңештин депутаттарынын санын 50 пайызга кыскартуу 

– Сот реформасы койулсун 

Жогорку Кеңеш жогоруда айтылган маселелер боюнча 2018-жылдын 1-сентябрына чейин референдум жарыялабаса, Жогорку Кеңешти таркатуу боюнча кол топтоо башталсын. 

2018-жылдын 5-майында жогоруда айтылган маселелерди уюштуруу боюнча ТЭКтин башка саясий күчтѳр менен биргеликте кеңейтилген жыйыны ѳтѳт.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.