(12.04 2021)
7:25 Гимн КР
7:30 “Жумабаян” (кайталоо)
08:05 “Инфо маалымат”
08:10 “Жумабаян” (кайталоо)
08:45 “Инфо маалымат”
08:50 “Жумабаян” (кайталоо)
09:25 “Инфо маалымат”
09:35 “Жумабаян” (кайталоо)
10:10 “Инфо маалымат”
10:15 “Жумабаян” (кайталоо)
10:50 Инфо маалымат”
11:00 “ Жумабаян ” (кайталоо)
11:35 ВВС
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “Музыка”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 “ Люди Икс: Последняя битва ” Художественный фильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 “ Люди Икс: Последняя битва ” Художественный фильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Брюс Всемогущий ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Брюс Всемогущий ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 “ Удивительное путешествие доктора Дулиттла ” Художественный фильм
19:40 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:05 “ NewTV Show ” (түз обо)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “ NewTV Show ”
22:25 “Маек”
22:35 “ Стажер ” Художественный фильм
00:35 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
01:05 “ Электра ” Художественный фильм
02:35 Гимн КР

(13.04. 2021)
7:25 Гимн КР
7:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “Күнжүрүш” (повтор)
08:20 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:50 “Күнжүрүш” (повтор)
09:15 “Күнжүрүш” (кайталоо)
09:45 “Күнжүрүш” (повтор)
10:05 “Күнжүрүш” (кайталоо)
10:35 “Күнжүрүш” (повтор)
10:55 “Күнжүрүш” (кайталоо)
11:25 “30 мүнөт” (кайталоо)
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “Музыка”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 “ Кин ” Художественный фильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 “ Кин ” Художественный фильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Авангард: Арктические волки ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Авангард: Арктические волки ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 Документальный фильм
19:10 “Ободо орозо”
19:40 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:00 “Ачык айкын” (түз обо)
20:40 “Дабагер”(кайталоо)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Ачык айкын”
22:10 “ Орёл Девятого легиона ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Тихое место ” Художественный фильм
02:00 Гимн КР

(14.04. 2021)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “Күнжүрүш”(повтор)
08:20 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:50 “Күнжүрүш” (повтор)
09:15 “Күнжүрүш” (кайталоо)
09:45 “Күнжүрүш”(повтор)
10:05 “Күнжүрүш”(кайталоо)
10:35 “Күнжүрүш” (повтор)
10:55 “Күнжүрүш”(кайталоо)
11:25 “Маек”
11:35 “Азыркынын азаматтары” (кайталоо)
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 “ Джиу-джитсу ” Художественный фильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 “ Джиу-джитсу ” Художественный фильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Мажор ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Мажор ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 ВВС
19:10 “Ободо орозо”
19:40 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:05 “NewTV Show” (түз обо)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “NewTV патруль”
22:00 Специальный репортаж
22:10 “Эл билсин” (кайталоо)
22:40 “ Калашников ” Художественный фильм
00:20 “ Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:50 “ Отель «Белград» ” Художественный фильм
02:30 Гимн КР

(15.04. 2021)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “Күнжүрүш” (повтор)
08:20 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:50 “Күнжүрүш” (повтор)
09:15 “Күнжүрүш” (кайталоо)
09:45 “Күнжүрүш” (повтор)
10:05 “Күнжүрүш” (кайталоо)
10:35 “Күнжүрүш” (повтор)
10:55 “Күнжүрүш” (кайталоо)
11:25 ВВС
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 “ Багровая мята ” Художественный фильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 “ Багровая мята ” Художественный фильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Веном ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Веном ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 Документальный фильм
19:10 “Ободо орозо”
19:40 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:00 “Ой пикир” (түз обо)
20:40 “Дин жана илим”
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Ой пикир”
22:10 “Пробуждение: Великие Сельджуки ” Турецкий сериал
00:40 “ Күнжүрүш ” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
01:10 Гимн КР

(16.04. 2021)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “Күнжүрүш” (повтор)
08:20 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:50 “Күнжүрүш” (повтор)
09:15 “Күнжүрүш” (кайталоо)
09:45 “Күнжүрүш” (повтор)
10:05 “Күнжүрүш” (кайталоо)
10:35 “Күнжүрүш” (повтор)
10:55 “Күнжүрүш” (кайталоо)
11:25 ВВС
12:00 “Күнжүрүш”(кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш”(на русском языке)
13:10 “ Неудержимые ” Художественный фильм
14:00 “Күнжүрүш”(кыргыз тилинде)
14:10 “ Неудержимые ” Художественный фильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш”(на русском языке)
15:10 “ Поединок ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Поединок ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш”(на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 ВВС
18:55 “Жума хутбасы”
19:40 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:00 “Ачык айкын” (түз обо)
20:40 “Азыркынын азаматтары”(автордук көрсөтүү)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 Атайын репортаж
22:00 “ Пробуждение: Великие Сельджуки ” Турецкий сериал
00:40 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
01:10 “ Элизиум - рай не на Земле ” Художественный фильм
02:40 Гимн КР

(17.04. 2021)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “Күнжүрүш” (повтор)
08:20 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:50 “Күнжүрүш” (повтор)
09:15 “Күнжүрүш” (кайталоо)
09:45 “Күнжүрүш” (повтор)
10:05 “Күнжүрүш” (кайталоо)
10:35 “Күнжүрүш” (повтор)
10:55 “Күнжүрүш” (кайталоо)
11:25 “Күнжүрүш” (повтор)
11:50 “ Варкрафт ” Художественный фильм
13:50 “ Ачык айкын ” (кайталоо)
14:30 ВВС
15:20 “Музыка”
16:30 Мультфильм
18:00 “Ой пикир” (кайталоо)
18:40 Кыскаметраждуу тасма
19:00 “Ободо орозо” (кайталоо)
19:30 “Кыргыздар жана кыргыз таануу”
20:05 “NewTV Show” (түз обо)
21:00 “ 30 мүнөт ”
21:30 “Эл билсин ” (автордук көрсөтүү)
22:00 Атайын репортаж
22:30 “ Оснавание Осман ” Турецкий сериал
01:00 “ Движение вверх ” Художественный фильм
03:20 Гимн КР

(18.04. 2021)
07:25 Гимн КР
07:30 “Музыка”
08:30 “Мультфильм”
10:00 ВВС
10:40 “ Аквамен ” Художественный фильм
13:00 “Адабий айдың” (автордук көрсөтүү)
13:30 “ Джой ” Художественный фильм
15:30 “Дин жана илим” (кайталоо)
15:50 Кыскаметраждуу тасма
16:00 “Кыргыздар жана кыргыз таануу” (кайталоо)
16:30 “Ободо орозо” (кайталоо)
17:00 ВВС
17:30 “Ачык айкын” (кайталоо)
18:10 “ Пятое измерение ” Художественный фильм
20:00 “Дабагер” (автордук көрсөтүү)
20:25 “NewTV Show” (кайталоо)
21:15 “Инфо маалымат”
21:20 “Дүйнө кабар”
21:30 “Жумабаян” (апта жыйынтыгы)
22:10 “ NewTV патруль” (кайталоо)
22:40 Специальный репортаж
22:50 “Оснавание Осман” Турецкий сериал
01:20 “ Бармен ” Художественный фильм
03:00 Гимн КР

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: