(19. 11. 2018)
7:25 Гимн КР
7:30 Жумабаян (повтор)
08:00 “Таң маанай” ( түз обо)
09:00 Жумабаян (кайталоо)
09:30 “Таң маанай”
10:30 Мультфильм
11:00 Документальный фильм
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “Ала-Тоо жаңырыгы”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 “ План Б ” Художественный фильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 “ План Б ” Художественный фильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 Мультфильм
16:00 Жаңылыктар
16:10 Мультфильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “ Послезавтра ” Художественный фильм
18:00 Жаңылыктар
18:10 “ Послезавтра ” Художественный фильм (продолжение)
19:25 “Учур чак” (прямой эфир)
20:00 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “Ислам бүгүн”
21:00 “ Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Учур чак”
22:00 Атайын репортаж
22:10 “ Рэмпейдж ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Красная Шапочка ” Художественный фильм
02:20 Гимн КР

(20. 11. 2018)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “ Таң маанай” (түз обо)
09:00 “Күнжүрүш” (повтор)
09:30 “Таң маанай”
10:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
11:00 Документальный фильм
11:40 Дабагер (кайталоо)
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “Ала-Тоо жаңырыгы”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Биртууганчик ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:10 “ Биртууганчик ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “ Терминатор: Да придёт спаситель ” Художественный фильм
18:00 Жаңылыктар
18:10 “ Терминатор: Да придёт спаситель ” Художественный фильм (продолжение)
19:15 Атайын репортаж
19:25 “Ой пикир”
20:00 “ Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “Ой пикир” (кайталоо)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “NewTV Show” (түз обо)
22:20 “ Чужой против Хищника ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Папе снова 17 ” Художественный фильм
02:20 Гимн КР

(21. 11. 2018)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “ Таң маанай” (түз обо)
09:00 “Күнжүрүш” (повтор)
09:30 “Таң маанай”
10:30 “Күнжүрүш”(кайталоо)
11:00 “Эл билсин”(кайталоо)
11:30 Документальный фильм
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “Ала-Тоо жанырыгы”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Понт ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:10 “ Понт ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “ Терминатор: Генезис ” Художественный фильм
18:00 Жаңылыктар
18:10 “ Терминатор: Генезис ” Художественный фильм (продолжение)
19:25 “Учур чак” (түз обо)
20:00 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “NewTV патруль”
21:00 “ Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Акыл заман” (автордук көрсөтүү)
22:00 “Учур чак”
22:30 “Люси ” Художественный фильм
00:00 “ Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Люди Икс: Начало. Росомаха ” Художественный фильм
02:30 Гимн КР

(22. 11. 2018)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “Таң маанай” (түз обо)
09:00 “Күнжүрүш” (повтор)
09:30 “Таң маанай”
10:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
11:00 “Акыл заман”(кайталоо)
11:30 Документальный фильм
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “Ала-Тоо жаңырыгы”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Шаардык келин Шарапат 2 ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:10 “ Шаардык келин Шарапат 2 ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “ Need for Speed: Жажда скорости ” Художественный фильм
18:00 Жаңылыктар
18:10 “Need for Speed: Жажда скорости ” Художественный фильм (продолжение)
19:25 “Учур чак” (повтор)
20:00 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “Спорт мейкиндиги”
20:50 Маек
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “NewTV Show” (түз обо)
22:20 “Крепкий орешек 5: Хороший день, чтобы умереть” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Братья Гримм ” Художественный фильм
02:40 Гимн КР

(23. 11. 2018)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “Таң маанай” (түз обо)
09:00 “Күнжүрүш” (повтор)
09:30 “Таң маанай”
10:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
11:00 Атайын репортаж
11:10 ВВС
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “Ала-Тоо жаңырыгы”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Махабат ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:10 “ Махабат ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 ““Гордость и предупреждение ” Художественный фильм
18:00 Жаңылыктар
18:10 “Гордость и предупреждение ” Художественный фильм (продолжение)
19:25 “Учур чак” (кайталоо)
20:00 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “Эл билсин” (автордук көрсөтүү)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Ислам бүгүн” (түз обо)
22:00 Атайын репортаж
22:10 “ Солт ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Я - легенда ” Художественный фильм
02:15 Гимн КР

(24. 11. 2018)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “NewTV MUSIC”
08:30 “Күнжүрүш” (повтор)
09:00 Мультфильм
10:15 ВВС В мире животных
11:00 “Кожожаш” Художественный фильм
13:00 “Ой пикир” (кайталоо)
13:30 “ Салам, Нью-Йорк ” Художественный фильм
15:45 Мультфильм
17:50 Маек
18:00 “ Хроники Риддика ” Художественный фильм
20:05 Кыргыздар жана кыргыз таануу
20:30 “NewTV Show” (түз обо)
21:30 “Жумабаян” (итоги недели)
22:00 “ Операция «Финал» ” Художественный фильм
00:05 “ Поиск ” Художественный фильм
02:40 Гимн КР

(25. 11. 2018)
07:25 Гимн КР
07:30 “NewTV MUSIC”
08:00 “Таң маанай”
08:30 “Жумабаян” (повтор)
09:00 Мультфильм
10:50 “ Прометей ” Художественный фильм
13:00 “Спорт мейкиндиги” (кайталоо)
13:20 “ Служебный роман” Художественный фильм
16:10 Мультфильм
17:50 ВВС. В мире животных
18:40 “Дабагер” (автордук көрсөтүү)
19:00 Бои без правил
19:50 Маек
20:00 Документальный фильм
20:50 Дүйнө кабар
21:00 “NewTV патруль” (кайталоо)
21:30 “Жумабаян” (апта жыйынтыгы)
22:00 “ Девчата ” Художественный фильм
23:40 “ Не оставляющий следа ” Художественный фильм
01:30 Гимн КР