(20. 05. 2019)
7:25 Гимн КР 7:30 “Жумабаян” (кайталоо)
08:00 “Таң маанай” ( түз обо)
09:30 “Жумабаян” (кайталоо)
10:00 “Таң маанай”
11:30 Кыскаметраждуу тасма
11:40 “Азыркынын азаматтары” (кайталоо)
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “Музыка”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 “ Трансформеры 3: Тёмная сторона луны ” Художественный фильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 “ Трансформеры 3: Тёмная сторона луны ” Художественный фильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Трансформеры 3: Тёмная сторона луны ” Художественный фильм (продолжение)
16:00 Жаңылыктар
16:05 Мультфильм
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 Мультфильм
18:25 Документальный фильм
19:15 “Учур чак” (прямой эфир)
20:00 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “Спорт мейкиндиги” (кайталоо)
21:00 “ Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “ Учур чак ”
22:10 Кыскаметраждуу тасма
22:30 “Ободо орозо”
23:10 “ Каратэ-пацан ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Каратэ-пацан ” Художественный фильм ( продолжение )
2:00 Гимн КР

(21. 05. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “ Таң маанай” (түз обо)
09:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
10:00 “Таң маанай”
11:30 Мультфильм
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 “Дабагер”(кайталоо)
13:30 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Поединок ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Поединок ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 ВВС
19:15 “Ой пикир”
20:00 “ Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “Эл билсин”(кайталоо)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “NewTV Show” (түз обо)
22:30 “Ободо орозо”
23:10 “ Шаардык келин Шарапат ” Көркөм тасма
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Шаардык келин Шарапат ” Көркөм тасма (уландысы)
01:30 Гимн КР

(22. 05. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “ Таң маанай” (түз обо)
09:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
10:00 “Таң маанай”
11:30 ВВС
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Любовь с ограничениями ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Любовь с ограничениями ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 Документальный фильм
18:50 “Дин жана илим” (кайталоо)
19:15 “Учур чак” (түз обо)
20:00 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “NewTV патруль”
21:00 “ Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Учур чак”
22:10 Кыскаметраждуу тасма
22:30 “Ободо орозо”
23:10 “ Хантер Киллер ” Художественный фильм
00:00 “ Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Хантер Киллер ” Художественный фильм ( продолжение )
01:50 Гимн КР

(23. 05. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “Таң маанай” (түз обо)
09:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
10:00 “Таң маанай”
11:30 Документальный фильм
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Черепашки-ниндзя ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Черепашки-ниндзя ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 ВВС
19:15 “Учур чак”
20:00 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “Спорт мейкиндиги”
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “NewTV Show” (түз обо)
22:30 “ Ободо орозо”
23:10 “ Шаардык келин Шарапат 2 ” Көркөм тасма
00:00 “ Күнжүрүш ” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “Шаардык келин Шарапат 2 ” Көркөм тасма (уландысы)
01:40 Гимн КР

(24. 05. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “Таң маанай” (түз обо)
09:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
10:00 “Таң маанай”
11:30 ВВС
12:00 “Күнжүрүш”(кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш”(на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш”(кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш”(на русском языке)
15:10 “ Эрагон ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Эрагон ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш”(на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 Документальный фильм
19:15 “Учур чак” (түз обо)
20:00 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “Эл билсин” (автордук көрсөтүү)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “NewTV Show” (кайталоо)
22:30 “Ободо орозо”
23:10 “ Мег: Монстр глубины ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “Мег: Монстр глубины ” Художественный фильм ( продолжение )
01:50 “ Родители лёгкого поведения ” Художественный фильм
03:20 Гимн КР

(25.05. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Музыка”
08:00 Мультфильм
09:30 “Таң маанай” (кайталоо)
11:00 “Күнжүрүш” (кайталоо)
11:30 “ Сен эмне кылмаксын ” Көркөм тасма
13:00 “Ой пикир” (кайталоо)
13:40 “ Дворовые.танцы ” Художественный фильм
15:40 “Музыка”
16:30 “ Учур чак” (кайталоо)
17:10 Документальный фильм
17:55 “ Миссия невыполнима 3 ” Художественный фильм
20:05 “Кыргыздар жана кыргыз таануу”
20:30 “NewTV Show” (түз обо)
21:30 “Жумабаян” (итоги недели)
22:00 “ Миссия невыполнима: Протокол Фантом ” Художественный фильм
00:05 “ 2.22 ” Художественный фильм
01:40 Гимн КР

(26. 05. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Музыка”
08:00 “Мультфильм”
09:30 “Таң маанай”(кайталоо)
11:00 “Жумабаян” (повтор)
11:30 “ Валериан и город тысячи планет ” Художественный фильм
13:40 “ Жыйырмадагы чал-кемпир ” Көркөм тасма
15:40 ВВС
16:05 “Кыргыздар жана кыргыз таануу” (кайталоо)
16:30 “Учур чак” (повтор)
17:10 “Музыка”
18:40 “Дабагер” (автордук көрсөтүү)
19:00 BBC
20:00 “Азыркынын азаматтары” (автордук көрсөтүү)
20:20 Документальный фильм
20:50 “Дүйнө кабар”
21:00 “NewTV патруль” (кайталоо)
21:30 “Жумабаян” (апта жыйынтыгы)
22:00 “Дин жана илим”
22:25 “ Перл-Харбор ” Художественный фильм
01:30 Гимн КР