(16. 09. 2019)
7:25 Гимн КР
7:30 “Жумабаян”
08:00 “Жумабаян”
08:30 “Жумабаян”
09:00 “Жумабаян”
09:30 “Жумабаян”
10:00 “Жумабаян”
10:30 “Жумабаян”
11:00 “Жумабаян”
11:30 “Жумабаян”
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “Музыка”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Разборки в стиле Кунг-фу ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Разборки в стиле Кунг-фу ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 ВВС
19:10 Кыскаметраждуу тасма
19:30 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:00 “Эл көрсүн” (түз обо)
21:00 “ Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Эл билсин” (кайталоо)
22:00 “Маек”
22:10 “ Пэн: Путешествие в Нетландию ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Финансовый монстр ” Художественный фильм
02:00 Гимн КР

(17. 09. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш”
08:00 “Эл көрсүн”
09:00 “Күнжүрүш”
09:30 “Күнжүрүш”
10:00 “Күнжүрүш”
10:30 “Күнжүрүш”
11:00 “Күнжүрүш”
11:30 “Күнжүрүш”
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Легион ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Легион ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 “Спорт мейкиндиги” (кайталоо)
18:30 ВВС
19:30 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:00 “Учур чак” (түз обо)
20:40 “Дабагер”(кайталоо)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “NewTV Show” (түз обо)
22:30 “Учур чак”
23:10 “ Алита: Боевой ангел ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Алита: Боевой ангел ” Художественный фильм (продолжение)
01:40 “ Шанхайский перевозчик ” Художественый фильм
03:10 Гимн КР

(18. 09. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш”
08:00 “Күнжүрүш”
08:30 “Күнжүрүш”
09:00 “Күнжүрүш”
09:30 “Күнжүрүш”
10:00 “Күнжүрүш”
10:30 “Күнжүрүш”
11:00 “Күнжүрүш”
11:30 “Күнжүрүш”
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Мишель Вальян: Жажда скорости ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Мишель Вальян: Жажда скорости ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 “ Жинмэн ” Көркөм тасма
19:30 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:00 “Эл көрсүн” (түз обо)
21:00 “Күжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Азыркынын азаматтары” (кайталоо)
21:50 “ Сноуден ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Иллюзия полета ” Художественный фильм
02:10 Гимн КР

(19. 09. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш”
08:00 “Эл көрсүн”
09:00 “Күнжүрүш”
09:30 “Күнжүрүш”
10:00 “Күнжүрүш”
10:30 “Күнжүрүш”
11:00 “Күнжүрүш”
11:30 “Күнжүрүш”
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 ВВС
19:05 “Спорт мейкиндиги”
19:30 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:00 “Ой пикир” (түз обо)
20:40 “Дин жана илим”
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “NewTV Show” (түз обо)
22:30 “Ой пикир”
23:10 “ Безумно богатые азиаты ” Художественный фильм
00:00 “ Күнжүрүш ” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “Безумно богатые азиаты ” Художественный фильм (продолжение)
01:40 “ Шпионская игра ” Художественный фильм
03:20 Гимн КР

(20. 09. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш”
08:00 “Күнжүрүш”
08:30 “Күнжүрүш”
09:00 “Күнжүрүш”
09:30 “Күнжүрүш”
10:00 “Күнжүрүш”
10:30 “Күнжүрүш”
11:00 “Күнжүрүш”
11:30 “Күнжүрүш”
12:00 “Күнжүрүш”(кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш”(на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш”(кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш”(на русском языке)
15:10 “ День, когда Земля остановилась ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ День, когда Земля остановилась ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш”(на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 Документальный фильм
19:05 “Жума хутбасы”
19:30 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:00 “Учур чак” (прямой эфир)
20:40 “Азыркынын азаматтары”(автордук көрсөтүү)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Эл билсин” (автордук көрсөтүү)
22:00 “Дин жана илим”
22:20 “На гребне волны ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Погребенный заживо ” Художественный фильм
02:10 Гимн КР

(21.09. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш”
08:00 “Күнжүрүш”
08:30 “Күнжүрүш”
09:00 “Күнжүрүш”
09:30 “Күнжүрүш”
10:00 “Күнжүрүш”
10:30 “Күнжүрүш”
11:00 “Күнжүрүш”
11:30 “Күнжүрүш”
12:00 “ Призрачный гонщик ” Художественный фильм
14:00 “Учур чак” (кайталоо)
14:40 Документальный фильм
15:40 “Музыка”
16:40 Атайын репортаж
16:50 Мультфильм
18:20 “Ой пикир”
19:05 “Кыргыздар жана кыргыз таануу”
19:30 “Эл көрсүн” (түз обо)
20:30 “NewTV Show” (түз обо)
21:30 “Жумабаян” (итоги недели)
22:05 “ Чужой: Завет ” Художественный фильм
00:15 “ Скиф ” Художественный фильм
01:50 Гимн КР

(22. 09. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Музыка”
08:00 “Мультфильм”
09:30 “Эл көрсүн”
10:30 “Жумабаян”
11:05 “ Робин Гуд: Начало ” Художественный фильм
14:00 “ Понт ” Көркөм тасма
15:40 ВВС
16:05 “Кыргыздар жана кыргыз таануу”
16:30 Мультфильм
18:00 “Музыка”
19:00 Документальный фильм
20:00 “Дабагер” (автордук көрсөтүү)
20:20 “NewTV Show”
21:20 “Дүйнө кабар”
21:30 “Жумабаян” (апта жыйынтыгы)
22:05 “Боз салкын ” Көркөм тасма
23:40 “ Призраки Элоиз ” Художественный фильм
01:00 Гимн КР