(18. 11. 2019)
7:25 Гимн КР
7:30 “Жумабаян”
08:00 “Жумабаян”
08:30 “Жумабаян”
09:00 “Жумабаян”
09:30 “Жумабаян”
10:00 “Жумабаян”
10:30 “Жумабаян”
11:00 “Жумабаян”
11:30 “Жумабаян”
12:10 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:05 “Музыка”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Белая мгла ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Белая мгла ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 “Акыл заман”
18:35 ВВС
19:00 “Утуп ал” (интерактивдик оюну)
19:30 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:00 “Эл көрсүн” (түз обо)
21:00 “ Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Эл билсин”
22:00 “Маек”
22:10 “ Заложница 3 ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ 128 ударов сердца в минуту ” Художественный фильм
02:00 Гимн КР

(19. 11. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш”
08:00 “Эл көрсүн”
09:00 “Күнжүрүш”
09:30 “Күнжүрүш”
10:00 “Күнжүрүш”
10:30 “Күнжүрүш”
11:00 “Күнжүрүш”
11:30 “Күнжүрүш”
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ На грани ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ На грани ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 “Спорт мейкиндиги” (кайталоо)
18:30 ВВС
19:30 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:00 “Учур чак” (түз обо)
20:40 “Дабагер”
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “NewTV Show” (түз обо)
22:30 “Учур чак”
23:10 “ Падение Ангела ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Падение Ангела ” Художественный фильм (продолжение)
02:00 Гимн КР

(20. 11. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш”
08:00 “Күнжүрүш”
08:30 “Күнжүрүш”
09:00 “Күнжүрүш”
09:30 “Күнжүрүш”
10:00 “Күнжүрүш”
10:30 “Күнжүрүш”
11:00 “Күнжүрүш”
11:30 “Күнжүрүш”
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Белоснежка: Месть гномов ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Белоснежка: Месть гномов ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 ВВС
19:00 “Утуп ал” (интерактивдик оюну)
19:30 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:00 “Эл көрсүн” (түз обо)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Азыркынын азаматтары” (кайталоо)
21:50 “NewTV патруль”
22:20 “ Шерлок Холмс ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Шерлок Холмс ” Художественный фильм
01:00 Гимн КР

(21. 11. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш”
08:00 “Эл көрсүн”
09:00 “Күнжүрүш”
09:30 “Күнжүрүш”
10:00 “Күнжүрүш”
10:30 “Күнжүрүш”
11:00 “Күнжүрүш”
11:30 “Күнжүрүш”
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Битва Титанов ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Битва Титанов ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 ВВС
19:05 “Спорт мейкиндиги”
19:30 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:00 “Ой пикир” (түз обо)
20:40 “Дин жана илим”
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “NewTV Show” (түз обо)
22:30 “Ой пикир”
23:10 “ Уцелевший ” Художественный фильм
00:00 “ Күнжүрүш ” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Уцелевший ” Художественный фильм (продолжение)
02:00 Гимн КР

(22. 11. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш”
08:00 “Күнжүрүш”
08:30 “Күнжүрүш”
09:00 “Күнжүрүш”
09:30 “Күнжүрүш”
10:00 “Күнжүрүш”
10:30 “Күнжүрүш”
11:00 “Күнжүрүш”
11:30 “Күнжүрүш”
12:00 “Күнжүрүш”(кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш”(на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш”(кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш”(на русском языке)
15:10 “ Параллельные миры ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:05 “ Параллельные миры ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш”(на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:05 Кыскаметраждуу тасма
18:20 “Жума хутбасы”
19:00 “Утуп ал” (интерактивдик оюну)
19:30 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:00 “Учур чак” (прямой эфир)
20:40 “Азыркынын азаматтары”(автордук көрсөтүү)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Эл билсин” (автордук көрсөтүү)
22:00 “Дин жана илим”
22:20 “ Тройная граница ” Художественный фильм
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Тройная граница ” Художественный фильм (продолжение)
01:00 Гимн КР

(23.11. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш”
08:00 “Күнжүрүш”
08:30 “Күнжүрүш”
09:00 “Күнжүрүш”
09:30 “Күнжүрүш”
10:00 “Күнжүрүш”
10:30 “Күнжүрүш”
11:00 “Күнжүрүш”
11:30 “Күнжүрүш”
12:00 “ Джек – покоритель великанов ” Художественный фильм
14:00 “ Учур чак ”
14:40 Документальный фильм
15:40 “Музыка”
16:50 Мультфильм
18:20 “Ой пикир”
19:05 “Кыргыздар жана кыргыз таануу”
19:30 “Эл көрсүн” (түз обо)
20:30 “NewTV Show” (түз обо)
21:30 “Жумабаян” (итоги недели)
22:05 “ Коломбиана ” Художественный фильм
23:50 “ Толстяк на ринге ” Художественный фильм
01:50 Гимн КР

(24. 11. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Музыка”
08:00 “Мультфильм”
09:30 “Эл көрсүн”
10:30 “Жумабаян”
11:05 “ Белоснежка и охотник ” Художественный фильм
14:10 “ Көк жал” Көркөм тасма
15:40 ВВС
16:05 “Кыргыздар жана кыргыз таануу” (кайталоо)
16:30 Мультфильм
18:00 “Музыка”
19:00 Документальный фильм
20:00 “Дабагер” (автордук көрсөтүү)
20:20 “NewTV Show”
21:20 “Дүйнө кабар”
21:30 “Жумабаян” (апта жыйынтыгы)
22:05 “NewTV патруль”
22:35 “ Хроники хищных городов ” Художественный фильм
00:40 “ Призрачный патруль ” Художественный фильм
02:20 Гимн КР

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: