(14. 01. 2019)
7:25 Гимн КР
7:30 “Музыка”
08:00 “Таң маанай” ( түз обо)
09:30 Мультфильм
10:30 “Таң маанай”
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 Музыка
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 “ Параллельные миры ” Художественный фильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 “ Параллельные миры ” Художественный фильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 Мультфильм
16:00 Жаңылыктар
16:10 Мультфильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:10 Документальный фильм
19:15 “Учур чак” (прямой эфир)
20:00 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “Ислам бүгүн”
21:00 “ Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Учур чак”
22:10 “ Бажарики 2 ” Көркөм тасма
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 Гимн КР

(15. 01. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “ Таң маанай” (түз обо)
09:30 Документальный фильм
10:30 “Таң маанай”
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 “Дабагер”(кайталоо)
13:30 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:10 “ Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:10 ВВС
19:15 “Ой пикир” (түз обо)
20:00 “ Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “Эл билсин” (кайталоо)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “NewTV Show” (түз обо)
22:30 “Ой пикир”
23:10 “ Мегатой 2 ” Көркөм тасма
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “Мегатой 2 ” Көркөм тасма (уландысы)
01:10 Гимн КР

(16. 01. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “ Таң маанай” (түз обо)
09:30 Мультфильм
10:30 “Таң маанай”
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ На грани безумия ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:10 “ На грани безумия ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:10 Документальный фильм
19:15 “Учур чак” (түз обо)
20:00 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “NewTV патруль”
21:00 “ Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Учур чак”
22:00 “ Аят 3: Жашоо бир келет ” Көркөм тасма
00:00 “ Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 Гимн КР

(17. 01. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “Таң маанай” (түз обо)
09:30 Документальный фильм
10:30 “Таң маанай”
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Ты водишь! ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:10 “ Ты водишь! ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:10 ВВС
19:15 “Учур чак” (повтор)
20:00 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “Спорт мейкиндиги”
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “NewTV Show” (түз обо)
22:30 “Бир мешок акча ” Көркөм тасма
00:00 “ Күнжүрүш ” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 Гимн КР

(18. 01. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “Таң маанай” (түз обо)
09:30 ВВС
10:30 “Таң маанай”
12:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
12:10 “ Музыка ”
13:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
13:10 Мультфильм
14:00 “Күнжүрүш” (кыргыз тилинде)
14:10 Мультфильм (продолжение)
15:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
15:10 “ Небоскрёб ” Художественный фильм
16:00 Жаңылыктар
16:10 “ Небоскрёб ” Художественный фильм (продолжение)
17:00 “Күнжүрүш” (на русском языке)
17:10 “Музыка”
18:00 Жаңылыктар
18:10 Документальный фильм
19:15 “Учур чак” (кайталоо)
20:00 “Күнжүрүш” (итоговый выпуск)
20:30 “Эл билсин” (автордук көрсөтүү)
21:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
21:30 “Ислам бүгүн” (түз обо)
22:10 Атайын репортаж
22:20 “ Курманжан датка ” Көркөм тасма
00:00 “Күнжүрүш” (жыйынтыктоочу чыгарылыш)
00:30 “ Курманжан датка ” Көркөм тасма (уландысы)
01:20 Гимн КР

(19.01. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Күнжүрүш” (кайталоо)
08:00 “Таң маанай” (кайталоо)
09:30 Мультфильм
11:00 “Музыка”
11:30 “ Бажарики ” Көркөм тасма
13:00 “Ой пикир” (кайталоо)
13:45 “ Салам, Нью-Йорк ” Көркөм тасма
15:50 “Музыка”
16:50 Документальный фильм
18:00 “Мир Юрского периода 2 ” Художественный фильм
20:05 “Кыргыздар жана кыргыз таануу”
20:30 “NewTV Show” (түз обо)
21:30 “Жумабаян” (итоги недели)
22:00 “Возрождение Эртугрула” (Турецкий сериал)
00:00 Гимн КР

(20. 01. 2019)
07:25 Гимн КР
07:30 “Музыка”
08:00 “Таң маанай” (кайталоо)
09:30 “Жумабаян” (повтор)
10:00 Мултьтфильм
11:00 “ Чужой Завет ” Художественный фильм
13:00 “Спорт мейкиндиги” (кайталоо)
13:30 “ Биртууганчик ” Көркөм тасма
15:10 ВВС
16:05 “Кыргыздар жана кыргыз таануу”(кайталоо)
16:30 Мультфильм
17:50 “Музыка”
18:40 “Дабагер” (автордук көрсөтүү)
19:00 “NewTV Show” (кайталоо)
20:00 Документальный фильм
21:00 “NewTV патруль” (кайталоо)
21:30 “Жумабаян” (апта жыйынтыгы)
22:00 “Возрождение Эртугрула” (Турецкий сериал)
00:30 Гимн КР