Муну “Чоң-Кемин” мамлекеттик жаратылыш паркына 10 фото капкан коюлган. Фото капканга түшкөн сүрөттөрдөн  өзгөчө корголуучу аймакта дээрлик баардык жапайы жаныбарлардын, канаттуулардын байыр алгандыгы байкалат.

“Чоң-Кемин” мамлекеттик жаратылыш паркына коюлган фото капканга бугу түшүп калган(фото)

“Чон-Кемин” мамлекеттик жаратылыш паркынын жалпы аянты 123 миң 654 гектарды түзөт. Мында сейрек кездешүүчү жапайы жаныбарлардын 45тен ашуун, канаттуулардын 122 ден ашуун түрлөрү байырлаган. Ал эми келгин куштардын саны 100 дөн ашуунду түзөт. Мындан Кыргызстандын Кызыл китебине кирген бугу, аюу, суусар, орок тумшук чулдук, Грейна, (тюльпан Грейга), Колпаковский (тюльпан Колпаковский), Зинаид (тюльпан Зинаиды) мандалактарын, Семенов пиязын (лук Семенова), Чыраш (эремурс Зои) ж.б. ошондой эле даарылык касиетке ээ бир катар чай чөптөрдүн түрлөрүн кездештирүүгө болот.

“Чоң-Кемин” мамлекеттик жаратылыш паркына коюлган фото капканга бугу түшүп калган(фото)

“Чоң-Кемин” мамлекеттик жаратылыш паркына коюлган фото капканга бугу түшүп калган(фото)

“Чоң-Кемин” мамлекеттик жаратылыш паркына коюлган фото капканга бугу түшүп калган(фото)

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.