Мен дүйнөнү апам менен таанысам,

Мен апамды көйнөгүнөн тааныгам.

Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү,

Баскан сайын бажырайып ачылган.

 

Мен дүйнөнү апам менен таанысам,

Мен апамды жыты менен тааныгам.

Жыттачу эле магдыратып жытына,

Чыкпачы эле, чыкпачы эле жаныман.

 

Мен дүйнөнү апам менен таанысам,

Мен апамды колдорунан тааныгам.

Жылуу болчу, жумшак болчу колдору,

Кармашканда бала боюм балкыган.

 

Мен дүйнөнү апам менен таанысам,

Мен апамды күлгөнүнөн тааныгам.

Күнгө окшошуп кетээр эле күлкүсү,

Күндүк жолдун ары жагынан чакырган.

 

Мен дүйнөнү апам менен таанысам,

Мен апамды жоолугунан тааныгам.

Тирүү болчу жоолугунун гүлдөрү,

Баскан сайын бажырайып ачылган!

****************************

“Күн бала”

Жүрөгүмдүн астына жүрөк бүттү,

жүз тамылжып, аялуу сезим үрктү.

Колум менен өпкүлөп сонуркадым,

Колум менен тыңшадым кош

жүрөктү…»

«Өзүм үчүн жашаган күндөр бүттү,

Башымды ийдим мендеги

тирүүлүккө…»

«Сыймык айтып сыладым

курсагымды,

Мен көтөрүп тураандай Улуу Жерди.»

“Колтугумду жылытып жатат балам,

Тегеренип кетейин болбураган.

Тепкилеген буттарың ушу беле,

Чийталга окшоп чиймейген

колдоруңан…

«Сени колго ала албай алгым келип,

Чоочуп турам катуу деп алаканым…»

«Сени жолго чуркаткан Жер сеники,

Kapaан болуп калдайган Эл сеники.

Сен аларга татыктуу боло жүргүн,

Ай сеники жан балам, Күн сеники”

********************************

“Деңиз мончок”

«Деңиздердин өлкөсүнө баратам,

Деңиз мончок ала келем өзүңө» –

дегениңде таң калыштуу карагам,

Таң калгамын мындай капыс сөзүңө…

 

Деңиз мончок ала келем дегени,

Ооба, мени «сүйүп калдым» дегени,

Тилеги болсо деңиз мончок берери,

Анда ал мончок жүрөгүнүн белеги…

 

Кызыл бекен, жашыл бекен ал мончок,

Ичтен ойлоп, күттүм кыйла күн болжоп,

Деңиздердин өлкөсүнө көп бардың,

Бирок сенден алигече кабар жок…

************************************

Сандар кантип, кандай болуп жаралган…

Ооба, Сандын башталмагы АЛЛАдан.

Бүт болгонду – өлчөп турган сандарда,

Бир сыр бардай бүт Ааламды кармаган…

Сандын өзү сансыз кеткен тирүүлүк…

Санда жатат чексиздик да күнүмдүк…

Сандар чечип мезгил, адам тагдырын,

Сандар менен жаралып да бүлүнүп…

Сандар жөндөп кемитүүнү, кошууну,

Сандар бийлеп жоготууну, толууну…

Сан – Ааламды кыймылдатып тургандай,

Сандар балким Ай-Ааламдын Кодубу…

Нөлдөн тартып триллиардга чейинки,

Бүт сандардын сыры бардай бекинки…

Биз билбейбиз, мезгил-сааты келгенде,

Билгизбестен чечет сандар чечимди

 

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.