көрсөтүүлөрдүн программасы


02:30
КРнын Гимни
07:25
КРнын Гимни
07:30
Мультфильм
08:00
"Таң маанай" (түз обо)
10:00
"Жумабаян" (кайталоо)
10:40
"NewTV sport" (кайталоо)
10:50
Документалдуу фильм (орус тилинде)
12:00
"Күнжүрүш" (күндүн жаңылыктары кыргыз тилинде)
12:10
"Ыр маалы"
13:00
"Күнжүрүш" (күндүн жаңылыктары орус тилинде)
13:10
"Пеле рождение легенды" Көркөм фильм (орус тилинде)
14:00
"Күнжүрүш" (күндүн жаңылыктары кыргыз тилинде)
14:10
"Пеле рождение легенды" Көркөм фильм (уландысы)
15:00
"Күнжурүш" (кундүн жаңылыктары орус тилинде)
15:10
Мультфильм
16:00
"Күнжүрүш" (кундүн жаңылыктары кыргыз тилинде)
16:10
Мультфильм (уландысы)
17:00
"Кунжурүш" (Кундүн жанылыктары орус тилинде)
17:10
"Одарённая" Көркөм фильм (орус тилинде)
18:00
"Кунжүрүш" (күндүн жаңылыктары кыргыз тилинде)
18:10
"Одарённая" Көркөм фильм (уландысы, орус тилинде)
19:00
"Учур чак" (түз обо)
20:00
"Күнжүруш" (жыйынтыктоочу чыгарылыш орус тилинде)
20:30
"Адабий айдың" (кайталоо)
21:00
"Күнжүрүш" (жыйынтыктоочу чыгарылыш кыргыз тилинде)
21:30
"NewTV show" (түз обо)
22:20
"Левша" Көркөм фильм (орус тилинде)
00:00
"Күнжүруш" (кайталоо)
00:30
"Левша" Көркөм фильм (уландысы, орус тилинде)
02:30
КРнын Гимни
Бардык укуктары корголгон.2018
ОсОО «2 канал» © NewTV.